مهدی گلستانی نسب

درباره من

دکتر مهدی گلستانی نسب
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

Citation

15

h-index

2

i10-index

1

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1392

دکترا

دانشگاه تهران

عنوان رساله: تاکسونومی و بیوجغرافیای انگل‌های سفره ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه: اکولوژی انگل‌های کرمی ماهیان غالب رودخانه‌های شیرود، تنکابن، نشتارود و خیرود

1384

کارشناسی

دانشگاه گیلان

تجارب

مهارت ها

طراحی آزمایش و کار با نرم افزار Design Expert

تحلیل آماری در حوزه زیست شناسی

اولویت های پژوهشی

اکولوژی و تاکسونومی تک‌یاختگان پروتوزوآ

چرخه زندگی انگل‌های مختلف و بویژه نماتود‌های ماهیان آب شیرین

تاکسونومی حشرات و بویژه حشرات آبزی و پارازیتوئید

اکولوژی و تاکسونومی انگل‌های سایر گروه‌های جانوری (خزندگان، دوزیستان و ...)

اکولوژی و تاکسونومی انگل‌های ماهیان آب شیرین و دریایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
جانورشناسی   (8 بار دانلود)
درس سه واحدی شامل مباحث تئوری (16 جلسه) و عملی (6 تا 8 جلسه)
رشته : مهندسی منابع طبیعی , گرایش : مهندسی منابع طبیعی
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری   (5 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
جنین شناسی   (7 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
فیزیولوژی جانوری   (4 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
بافت شناسی   (6 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
مبانی جانورشناسی   (4 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی   (6 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
mgolestaninasab@semnan.ac.ir
(+98)2331535000

فرم تماس